Meldingen

Allhydest AV&A

U heeft in uw dagelijkse werkzaamheden continue te maken met het gevaar op besmetting en bacterievorming. Niet alleen bij uw patiënt maar ook bij uzelf of uw collegae verpleegkundigen. Een vijand die helaas niet zichtbaar is. Toch schuilt er in deze onzichtbare vijand een groot gevaar.

Hier volgt een kleine opsomming van mogelijke gevaren:

 • MRSA Meticilline-resistente Staphylococcus aureus
 • SARS Severe Acute Respiratory Syndrome.
 • Streptokokken (Streptococcus)
 • Stafilokokken (Stphylococcus)

Verder kunnen er schadelijke stoffen vrijkomen tijdens verpleegprocessen, zoals bijvoorbeeld Cytostaticum.

Al met al onzichtbare vijanden met alle nare gevolgen van dien.

Wij hoeven u niet uitgebreid te informeren over de gevaren die schuilen in bacterievorming en het vrijkomen van deze ongewenste stoffen. Wel kunnen wij u adviseren, ondersteunen, informeren en de juiste apparatuur aanbieden, ter voorkoming van deze gevaren. Hiervoor hebben wij het AV&A  (Allhydest Voorlichting & Advies) opgericht met als doel uw adviseur te zijn inzake:

 • Voorlichting bij de inrichting van uw spoelruimte
 • Advies over reiniging- en desinfectieapparatuur met een A0-waarde van 6000
 • Op uw wensen afgestemde randapparatuur
 • Adviseren van chemische middelen
 • Service en onderhoud
 • Validatie op de bij u geleverde of huidige apparatuur
 • Het opleiden van de verplegend personeel op juist gebruik van de apparatuur

Wij zijn van mening dat wij als specialist op het gebied van reiniging- en desinfectie niet alleen maar apparatuur, toebehoren en een bepaalde service moeten leveren, maar dat wij ook voor u een partner moeten zijn op het gebied van hygiëne door het hanteren van het hygiëne concept.

Onze heer van Vliet, jarenlang specialist op het gebied van reiniging- en desinfectie van medische verpleegartikelen, is gaarne bereid u volledig te informeren waar AV&A voor staat en wat wij voor u kunnen betekenen.

<< Ga terug naar de vorige pagina